THE SONG OF THE SYBIL

December 01, 2015
BANNER
Scroll for more

The Song of the Sybil is a liturgical drama of Gregorian melody that was widely spread during the Middle Ages in the south of Europe and that is interpreted in a traditional manner in the Gallo mass. Its importance lies in the fact that it is one of the few examples that are still alive of religious medieval folklore. These only have survived in Majorca and Alguer, and that is why it has been declared of Cultural Interest and Intangible Cultural World Heritage by UNESCO.

 Precisely, Majorca and Alguer are the only two places in which the song is a tradition that has lasted since the late Middle Ages until today, having being finally immune to the ban in the Council of Trent, 1545 - 1563. Thanks to the conservation, on 16 November 2010 it was declared by the UNESCO Intangible World Heritage. The Sybil is a prophetess of the end of the world of classical mythology that was introduced and adapted to Christianity thanks to the analogy that can be established between this prophecy and the biblical concept of the final judgment.

The song says:

El jorn del judici

parrà qui haurà fet servici.

Jesucrist, Rei universal,

home i ver Déu eternal

del cel vindrà per a jutjar

i a cada u lo just darà.

Gran foc del cel davallarà;

mar, fonts i rius, tot cremarà.

Los peixos donaran grans crits

Perdent los naturals delits.

Ans del Judici l’Anticrist vindrà

i tot lo món turment darà,

i se farà com Déu servir

i qui no el crega farà morir.

Lo seu regnat serà molt breu;

en aquell temps sots poder seu

moriran màrtirs tots a un lloc

aquells dos sants, Elíes i Enoc.

Lo sol perdrà la claredat

mostrant-se fosc i entelat,

la lluna no darà claror

i tot lo món serà tristor.

Als mals dirà molt agrament:

- Anau, maleïts, en el turment!

anau, anau al foc etern

amb vostro príncep de l’infern.

Als bons dirà: - Fills meus veniu!

benaventurats posseïu

el regne que està aparellat

des de que el món va ser creat.

Oh humil Verge! Vos qui heu parit

Jesús Infant aquesta nit,

a vostro Fill vullau pregar

que de lo infern nos vulla guardar.

El jorn del judici

parrà qui haurà fet servici.

May interest you